از 12 تا 15 مارس 2020، در دروازهٔ ورسای، غرفهٔ B307، در نمایشگاه جهانی گردشگری میزبان شما خواهیم بود. شگفتانه‌های متعددی در انتظار شما خواهد بود.