contact@nafas.fr   |  +33 7 65 17 55 74

خدمات برای شرکت‌ها

نفس با تکیه بر تجربه‌ای حدود پانزده سال در طراحی سفرهای شغلی و شخصی، در تدارک رویدادهای شرکت در سطح بین‌المللی همراه شما خواهد بود: سمینارها، سفر مطبوعاتی، مشوق‌ها، گردهمایی‌ها…
ما از اهمیت تدارک سفرهای شغلی آگاه هستیم: از یک بلیت سادهٔ قطار تا بلیت فرست کلاس هواپیما یا حتی جت خصوصی، نفس می‌کوشد تا انتظارات و درخواست‌های سفرهای شغلی را برآورده کند.
مشتریان ما غالبا از افراد VIP مانند اعضای هیات مدیره‌ یا اشخاصی که در جستجوی رازداری و تخصص هستند تشکیل شده اند.
ما با آگاهی از اتفاقات غیرمنتظره‌ای که می‌تواند در طول سفر روی دهد، در تمامی ساعات روز پاسخگوی شما خواهیم بود.
مطمئن باشید که موفقیت در هدف مشترکمان، خواستهٔ قلبی ماست.