contact@nafas.fr   |  +33 7 65 17 55 74

در باره ما

دربارهٔ ما
نفس حاصل تجربه‌ای 18 ساله در زمینهٔ گردشگری است. هدف نخستین این شرکت بازگرداندن شکوه به جنبه‌ها و گنجیه‌های شگفت‌آور است…
ایران جواهری نمادین از پارس باستان با فرهنگی هزار ساله و میراث طبیعی است که در برابر زیباترین مقاصد گردشگری می‌درخشد.
همچنین نفس پدید آمده است تا خدماتی دیگر نیز در اختیار مشتریانش می‌گذرد: ارائهٔ سفرهای شغلی و تفریحی، طراحی رویدادهای شخصی و شغلی در سراسر دنیا.

چرا نفس؟

 

ما یک شرکت فرانسوی با شناخت کامل از نیازها و توقعات مسافران هستیم.
با حضور نفس قبل، حین و پس از سفر، کلمهٔ کلیدی «آسودگی» خواهد بود.
ما شناختی عمیق از مقاصد داریم، به ویژه به لطف جابجایی‌های منظم به منظور سنجش راحتی خدمات و همچنین هماهنگی با سطح خواسته‌هایی که برای خود تعریف کرده‌ایم.
ما با بهترین دست‌اندرکاران گردشگری محلی به منظور تضمین سطح خدماتی درخور انتظارات شما همکاری می‌کنیم.
برای آزمودن ما، منتظر چه هستید؟