در 21 دسامبر، ایرانی‌ها جشن باستانی پارسی را جشن می‌گیرند که به انقلاب زمستانی، میلاد میترا، خدا خورشید ارجاع دارد. پیروزی نور (خیر) بر تاریکی (شر).
خانواده‌ها در خانهٔ بزرگتر‌های فامیل دور یک میزی شامل میوه‌های سرخ و درختی آراسته به رنگ‌های سرخ و زرد یادآور آتش، گرد هم می‌آیند.
یکی از سنت‌ها خواندن اشعار حافظ است با هدف برآوردن آرزوی اعضای خانواده است.
این جشن چیزی را به خاطر شما نمی‌آورد؟ کریسمس، میلاد مسیح، غذای خانوادگی، کاج…
عید بر همگان مبارک 

Optimisez vos déplacements d'affaires et découvrez des voyages loisirs exceptionnels!

Inscrivez-vous à notre newsletter pour des conseils et des inspirations. Rejoignez notre communauté de passionnés du voyage.

Merci pour votre inscription.

Optimisez vos déplacements d'affaires et découvrez des voyages loisirs exceptionnels!

Inscrivez-vous à notre newsletter pour des conseils et des inspirations. Rejoignez notre communauté de passionnés du voyage.

Thank you for your registration.